?

Log in

No account? Create an account
гадание, магия

senseisekai


Валекс о...

так видит мир боевой маг


Previous Entry Share Next Entry
En Belarusio bruligis Z-domo
Esp
senseisekai
23 majo okazis en belarusa urbo Grodno tre malbona okazaĵo por Esperanto-domaro. Domo, en kiu iame vivis la inventinto de Esperanto, Ludoviko Zamenhof, okazis brulego.
Sur muro de ladomo en 90-j jaroj estis metita memora plato, dank'al Belarusa Esperanto Asocio, kia tiame havis oficejon en Grodno.
Nune posedanto de la domo estas s-ro Nikolao Shamin. Li diris, ke la fajro okazis en la parto, kie riparado ne estis efektivigita kaj laboristoj tie hodiaŭ ne estis. Tie bruliĝis amaso da restaĵojn de ligno. Kaj li diris, ke estis damaĝita de fajro du ĉevronoj kaj tegmenton fenestro.

Sur foto: Nikolao montras la lokon de la incendio.
Kiel povus lumiĝi la lignrestaĵoj? Nekonate. Ekzistas nur sugesto de eventuala bruligo. Kromas fakto, ke tuj post la fajrobrigado faris sian laboron, en la najbara domo oni ekvidis spurojn de eventuala bruligo. Tia domo N3 estas rekte apude al la malnova domo de Zamenhof. Tie iam vivis eksa rabeno de Bjalistoko. La domo jam delonge elhejmigita, pordoj kaj fenestroj eniĝis supren, kaj pendas tiel signo, ke la konstruaĵo estas "videogvatata kaj kontrolata policie" kaj ke "eniro malpermesita". Tamen dekorte en pordo oni elrompigis tabulojn (rgd.foto sube), estis postsignoj de fajro ene, endome fume estis.

Sur foto: la domo №3 kun elrompigitaj tabulojn porde.
Antaŭe en domo N5 pendis plato dediĉita al Ludwig Zamenhof. Laŭ Nikolaj Shamin, ĝi estas nun gardita deflanke ĝis rekonstruado estos kompletigita.

Sur foto: la Z-domo №5 deflanke str. Kirov.
Post la rekonstruo, kiu komenciĝis en 2011, en la domo de Zamenhof la posedanto planas fari la komercan centron.Pri loĝado de Zamenhof en Belarusio mi diris en paroladeto ĉe la malfermo de la UK-80, 1095 Tampere, Finlando:


promo senseisekai июнь 23, 21:41 1
Buy for 20 tokens
Первая промышленная революция в XVIII—XIX веках (переход от ручного труда к машинному) привела к первому разделу мира - колониализму, охватившему практически весь мир. Вторая промышленная революция — трансформация в мировой промышленности, охватывающая вторую половину XIX и начало XX…